Rijopleiding In Stappen (RIS).
Rijopleiding in Stappen is een apart lesprogramma. Het is bestemd voor leerlingen die moeite hebben met autorijden. Tijdens RIS worden theorie en praktijk van autorijden op een alternatieve manier behandeld en in een aangepast tempo.

Autorijden is niet makkelijk. Soms wil het allemaal niet gelijk lukken. Dan heb je een extra zetje in de rug nodig. Dan is Rijopleiding in Stappen iets voor jou.

Bij RIS leer je in stappen. Je eerste stap is meestal een huiswerkopdracht over de nieuwe stof. Tijdens de laatste stap voer je die lesstof zelfstandig en in wisselende situaties uit. In totaal doorloop je zo 39 stappen (of scripts) die zijn verdeeld over vier modules. Iedere module wordt afgesloten met een toets. Alle vorderingen worden bijgehouden op een leerling-kaart. Zo kun je precies zien hoe je ervoor staat.

Na afronding van de eerste module worden je kennis en vaardigheden getoetst door Michel. In de tweede en derde toets kun je kennismaken met de gang van zaken bij het CBR. Je went ook alvast aan een examensituatie. De examinator geeft je bovendien tips ter verbetering. In de derde toets, de tussentijdse toets (TTT), kun je vrijstelling verdienen voor de bijzondere verrichtingen van het praktijkexamen (niet voor motorexamens). De vierde en laatste toets is het praktijkexamen.

Heb je nog vragen over de Rijopleiding in Stappen bij Michel van Haaren? Neem dan contact op via telefoonnummer 06 4808 5028 of per mail info@verkeersrijschool.nl.